1

เซ็ตที่ 1

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 3 ซีซี ราคา 20 บาท
+ ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 5 บาท

25

บาท

2

เซ็ตที่ 2

ยาหม่องตราวังว่าน ขนาด 8 กรัม ราคา 25 บาท
+ ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 5 บาท

30

บาท

3

เซ็ตที่ 3

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 3 ซีซี ราคา 20 บาท + ยาหม่องตราวังว่าน
ขนาด 8 กรัม ราคา 25 บาท + ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 5 บาท

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 3 ซีซี ราคา 20 บาท + ยาหม่องตราวังว่าน ขนาด 8 กรัม ราคา 25 บาท + ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 5 บาท

50

บาท

4

เซ็ตที่ 4

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 22 ซีซี ราคา 120 บาท
+ ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 8 บาท

128

บาท

5

เซ็ตที่ 5

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 22 ซีซี ราคา 120 บาท + ยาหม่องตราวังว่าน
ขนาด 30 กรัม ราคา 90 บาท + ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 9 บาท

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 22 ซีซี ราคา 120 บาท + ยาหม่องตราวังว่าน ขนาด 30 กรัม ราคา 90 บาท + ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 9 บาท

219

บาท

6

เซ็ตที่ 6

สามารถเลือกจัดเซ็ตสินค้าได้ด้วยตัวเอง

จัดเซ็ต สินค้าเอง

รีวิวจากผู้ใช้จริง