รีวิวจากผู้ใช้จริง

1

เซ็ตที่ 1

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 3 ซีซี ราคา 27 บาท
+ ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 5 บาท

32

บาท

2

เซ็ตที่ 2

ยาหม่องตราวังว่าน ขนาด 8 กรัม ราคา 30 บาท
+ ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 5 บาท

35

บาท

3

เซ็ตที่ 3

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 3 ซีซี ราคา 27 บาท + ยาหม่องตราวังว่าน
ขนาด 8 กรัม ราคา 30 บาท + ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 5 บาท

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 3 ซีซี ราคา 27 บาท + ยาหม่องตราวังว่าน ขนาด 8 กรัม ราคา 25 บาท + ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 5 บาท

62

บาท

4

เซ็ตที่ 4

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 22 ซีซี ราคา 130 บาท
+ ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 8 บาท

138

บาท

5

เซ็ตที่ 5

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 22 ซีซี ราคา 130 บาท + ยาหม่องตราวังว่าน
ขนาด 30 กรัม ราคา 95 บาท + ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 9 บาท

ยาน้ำมันตราวังว่านขนาด 22 ซีซี ราคา 130 บาท + ยาหม่องตราวังว่าน ขนาด 30 กรัม ราคา 95 บาท + ค่าผ้าแพรพร้อมสติ๊กเกอร์ 9 บาท

234

บาท

6

เซ็ตที่ 6

สามารถเลือกจัดเซ็ตสินค้าได้ด้วยตัวเอง

จัดเซ็ต สินค้าเอง

HOME

LOGIN/REGISTER

ACCOUNT

NOTIFY PAYMENT