แหล่งท่องเที่ยววังน้ำเขียวที่คุณไม่ควรพลาด

ทางวังน้ำเขียวฟาร์มยังมีการเปิดให้บุคคลภายนอกเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโดยมีจุดประสงค์ในการพัฒนาฟาร์มวังน้ำเขียวเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงบูรณาการซึ่งสามารถ รองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งหน่วยงานในและนอกประเทศกว่าหลายหมื่นคนต่อปีทั้งยังมีการจัดเตรียมวิทยากรรองรับเพื่อมอบสาระความรู้ต่างๆให้แก่ผู้เยี่ยมชม ตลอดเวลา โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อทางวังน้ำเขียวฟาร์มได้โดยตรง