logo บริษัท วังน้ำเขียวฟาร์มอินเตอร์

เกี่ยวกับเรา

บริษัทวังน้ำเขียวฟาร์มอินเตอร์  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 โดยดำเนินธุรกิจสถานที่ท่องเที่ยวเชิงบูรณาการที่เปิดเป็นฟาร์มเห็ดเมืองหนาวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ต่อมาทางบริษัทฯ ได้มีการวิจัย พัฒนา และผลิตผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย รวมถึงผลิตภัณฑ์เห็ดเป็นยา ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้กับตำรับยาแพทย์แผนไทยโบราณ โดยมีนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์ไทยควบคุมการผลิต เพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพสูงสุด

เกี่ยวกับเรา

บริษัทวังน้ำเขียวฟาร์มอินเตอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งโดยแก่นธุรก็จคือ เพื่อพัฒนาเห็ดเป็นยาและสมุนไพรไทย ซึ่งอุดมไปด้วยคุณค่า สร้างสรรค์จากเทคโนโลยีล้ำสมัย ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งมีการคัดสรรวัตถุดิบในการผลิตการพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายแขนง โดยทางบริษัทวังน้ำเขียวฟาร์มอินเตอร์ได้มีการดำเนินธุรกิจในสองรูปแบบ

วิสัยทัศน์และพันธกิจของวังน้ำเขียวฟาร์ม

เป็นผู้นำด้านการพัฒนา ผลิต และจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และผลิตภัณฑ์เห็ดเป็นยา โดยนำเทคโนโลยีทันสมัยผนวกเข้ากับองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทย เพื่อมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

มาตรฐานการผลิต

โรงงานยาแผนโบราณ
มาตรฐาน FMP

ผลิตภัณฑ์ยาหม่องสมุนไพรไทย ตรากังว่านได้รับการรับรองมาตรฐาน FMP

ฟาร์มเห็ด
มาตรฐาน Organic

ฟาร์มเห็ดเมืองหนาวที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ได้รับรองมาตรฐานOrganic

โรงงานอาหารเสริม
มาตรฐาน อย.

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแปรรูปจากเห็ด ได้รับการรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ธุรกิจในเครือ

กลุ่มธุรกิจ
ภายในเครือ

logo Wangwan Care
logo ครูยา

ประวัติความเป็นมา