Mister Mushroom

มิสเตอร์มัชรูม

Mister Mushroom เนื่องจากบริษัทฯ ตั้งอยู่ในอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งเป็นสถานที่ขึ้นชื่อว่ามีโอโซนดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก จึงเหมาะต่อการเพาะปลูกเห็ดเมืองหนาวนานาชนิดเป็นอย่างยิ่ง ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงสรรพคุณของเห็ดเป็นยาสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในทางการแพทย์ตั้งแต่โบราณ อีกทั้งมีรสชาติถูกปากและสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้อย่างหลากหลาย ส่งผลให้บริษัทฯ มุ่งเน้นการเพาะปลูกและพัฒนาเห็ดในหลากหลายสายพันธุ์ อาทิ เห็ดหลินจือ เห็ดหอม เห็ดหัวลิง เห็ดถั่งเช่าสีทอง และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งล้วนมีสรรพคุณทางยาที่ยอดเยี่ยม

ด้วยความรู้ความชำนาญในการเพาะปลูกเห็ดเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ พร้อมมีการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาเห็ดสายพันธุ์ต่าง ๆ จึงได้ถูกนำมาแปรรูปหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ Mister Mushroom จึงล้วนมีประสิทธิภาพและสาระสำคัญทางยาสูง อีกทั้งยังมีหลากหลายประเภท เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์
รูปภาพ
วิดีโอ
รางวัลและมาตฐานการผลิต

หน้าแรก

เข้าสู่ระบบ/สมัครสามชิก

แจ้งโอนเงิน

ตะกร้าสินค้า