Chat with us, powered by LiveChat

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดลำพูน

ร้านของฝากกาดจาวเหนือ

ติดต่อ : ร้านของฝากกาดจาวเหนือ (คุณวัฒน์)

ถนนซุเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลกลางบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 8807 6561

คุณชนิดาภา

ติดต่อ คุณชนิดาภา
82/2 หมู่12 ต.ป่าสัก
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร.084-8056644

บ้านกาแฟ (คุณหลวง)

ติดต่อ : บ้านกาแฟ (คุณหลวง) (คุณศรีปภัทร์)

วัดพระธาตุหริภุณชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 9561 6739

ปตท. หนองหนาม

ติดต่อ : ปตท. หนองหนาม (คุณอำพร)

เลขที่ 118/1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 0851 8773

ร้านใบเตย ขายของเบ็ดเตล็ด

ติดต่อ คุณศรีทอน

ร้านใบเตย ขายของเบ็ดเตล็ด ตลาดลำพูนจตุจักร ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

โทร.081-7644979

ร้านเค้กอนุสา

ติดต่อ : ร้านเค้กอนุสา

เลขที่ 83/1 หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 1992 7594

Tel. : 0 5351 0561

ร้านคาเฟ่ข้างธนาคารกรุงไทย

ติดต่อ : ร้านคาเฟ่ข้างธนาคารกรุงไทย (คุณโชติกา)

เลขที่ 59 ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 1884 5242

ร้านจตุจักรฟิสชิ่ง

ติดต่อ : ร้านจตุจักรฟิสชิ่ง (คุณรุจิรา)

เลขที่ 304/9 หมู่ 18 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 3472 9380

คุณกิติรัช

ติดต่อ : คุณกิติรัช

เลขที่ 321/1 หมู่ 18 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 09 4635 7679