Chat with us, powered by LiveChat

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดเชียงใหม่

ร้านศาลากลางเภสัช

หน้าศาลากลาง ข้างปั้มเอ็ซโซ่
130  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทร. 062 396 5663 , 062 959 4459

ร้านขายยาบ้านเฮา

ติดต่อ : ร้านขายยาบ้านเฮา

เลขที่ 128/3 หมู่ 4 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Mobile : 08 7316 3153

จังหวัดอุตรดิตถ์

คุณยุพิน เตชะโกมล

เลขที่ 189/458 หมู่ 9 หมู่บ้านโซควารีโฮม ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 4611 9115

คุณฉายา เกษสุวรรณ

ติดต่อ คุณพินิจ
121/4 ถนนราชวงศ์  ตำบลหัวเวียง
อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง  52000
โทร. 061 429 8999

ร้านบ้านธิเครื่องครัว

ติดต่อ : ร้านบ้านธิเครื่องครัว (คุณธีรศักดิ์)

เลขที่ 214 หมู่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 1883 8749

คุณยุพิน เตชะโกมล

คลีนิกปากทาง
213  หมู่ 7  ตำบลสันมหาพน  อำเภอแม่แตง
จังหวัดเชียงใหม่  50150
โทร. 091 859 7970

ร้านคาเฟ่ข้างธนาคารกรุงไทย

ติดต่อ : ร้านคาเฟ่ข้างธนาคารกรุงไทย (คุณโชติกา)

เลขที่ 59 ธนาคารกรุงไทย สาขาลำพูน ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 1884 5242

คุณยุพิน เตชะโกมล

สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการเชียงใหม่
ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50300
โทร.084 611 9115 (วันจันทร์-ศุกร์)

พระคมสันต์ ครูบาเจ้าน้อย

ติดต่อ : พระคมสันต์ ครูบาเจ้าน้อย

เลขที่ 212/3 หมู่ 8 บ้านต้าเหล่า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

Mobile : 08 6946 6996

ร้านของฝากกาดจาวเหนือ

ติดต่อ : ร้านของฝากกาดจาวเหนือ (คุณวัฒน์)

ถนนซุเปอร์เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลกลางบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 8807 6561

คุณอัมพวรรณ

ติดต่อ : คุณอัมพวรรณ

เลขที่ 144/60 ถนนพหลโยธิน ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Mobile : 08 9432 3197 (คุณอัมพวรรณ), 08 1681 7464 (คุณสุพิน)

คุณยุพิน เตชะโกมล

50 หมู่ 8 ตำบลป่าไหน่  อำเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่  50190
โทร 089 999 3981

ร้าน ส.เภสัช

ติดต่อ : ร้าน ส.เภสัช (คุณเทวัญ)

เลขที่ 188 หมู่ 18 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Mobile : 08 9042 3224, 08 1868 9397

คุณกัญญา พันธ์สมยา

สหกรณ์อำเภอลอง  แพร่
164  หมู่ 6  ถนนจรูญลองรัตน์
ตำบลห้วยอ้อ  อำเภอลอง
จังหวัดแพร่  54150
โทร. 094 630 8974

บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด

ติดต่อ บริษัท นันทพันธ์พริ้นติ้ง จำกัด (คุณธนพันธ์, คุณหน่อย)

เลขที่ 33/4-5 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 2195 6656

Tel. : 053-804908-9 ต่อ 23

คุณมานี

ติต่อ : คุณมานี

เลขที่ 20 ถนนทิพย์ช้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Mobile : 08 6922 2667

แสงเดือน

ติดต่อ คุณแสงเดือน

แสงเดือน 187/173 ม.12 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

โทร.081-9610328, 094-6281441

ซุ้มสมุนไพรร้านค้า

ติดต่อ : ซุ้มสมุนไพรร้านค้า (คุณน้อย, คุณอุดม)

น้ำพุร้อนสันกำแพง หมู่ 6 อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 1724 6988

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

คุณกัญญา พันธ์สมยา

ร้านแสงอรุณโอสถ
47  หมู่ 7  ตำบลห้วยอ้อ  อำเภอลอง
จังหวัดแพร่  54150
โทร. 094 630 8974

ร้านอ้อมตลาดสี

ติดต่อ : ร้านอ้อมตลาดสี (คุณบุญเทียม)

เลขที่ 2/13 ถนนเจริญบัณฑิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Mobile : 08 2888 0511

ธนาคารออมสิน สาขาคลองโพ

ติดต่อ : ธนาคารออมสิน สาขาคลองโพ (คุณจันทร์วิภา)

เลขที่ 192 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Mobile : 08 1886 9612

คุณชนิดาภา

ติดต่อ คุณชนิดาภา
82/2 หมู่12 ต.ป่าสัก
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
โทร.084-8056644

คุณพรพรรณ

ติดต่อ : คุณพรพรรณ

เลขที่ 190 หมู่ 2 ชุมชนบุญเกิด ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Mobile : 08 1784 3044

ร้านเสริมสวยอรพิน

ติดต่อ : ร้านเสริมสวยอรพิน (คุณอรพิน)

เลขที่ 336 หมู่ 1 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Mobile : 06 1294 2646

คุณประคองศรี

ติดต่อ : คุณประคองศรี

เลขที่ 49 หมู่ 5 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

Mobile : 08 0556 5647

Line : Mojij_kn

ร้าน ต.ประเสริฐ

ติดต่อ : ร้าน ต.ประเสริฐ (คุณทิวาพร)

เลขที่ 1/25,26 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Mobile : 06 1995 4649

Tel. : 0 5541 1231

คุณยุพิน เตชะโกมล

ร้านน้ำมันวังว่าน หน้าร้านเซเว่น รวมโชค
อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 084 611 9115(เฉพาะเสาร์-อาทิตย์)

คุณกัญญา พันธ์สมยา

ร้านน้องแอม์
110  หมู่ 4  ตำบลบ้านปิ่น  อำเภอลอง
จังหวัดแพร่  54150
โทร. 094 630 8974
FB : WangwwanLong pluss (ขายออนไลน์)

 

คุณวิพาดา อินทะญาติ

333/13 หมู่ 6 ถ.ดีญาวาเล่ย์สันทราย ต.หนองหาญ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50180

โทร.095-6783256

ไลน์. wipada.99te

เมล์ pangcea.qate@gmail.com

คุณวีนัส

ติดต่อ : คุณวีนัส

เลขที่ 218/28 ถนนสำราญรื่น ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Mobile : 08 1887 0660

ร้านสังฆทานเจ็ดยอด

อยู่จัดส่ง 145/45 หมู่ 3
บ้านบ่อหิน ต.สันป่าเปา อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50210
โทร.0889921459 (คุณธนาธิป ประทุม)

จังหวัดเชียงราย

หมู่บ้านธีรยา

ติดต่อ คุณนัยรัตย์

หมู่บ้านธีรยา 230/2 หมู่ 6 เฟต 3 ซอย 7 ต.แม่คือ

อ.คอยสะเด็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทร.080-5919898

อีเมลล์ naiyarat9898@gmail.com

ไอดีไลน์ Jadee9898

คุณกัญญาพัชร

ติดต่อ : คุณกัญญาพัชร

เลขที่ 58 หมู่ 2 บ้านสบปั่ว ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Mobile : 08 1715 9019

จังหวัดลำพูน

ร้านท่าวังผาอุปกรณ์การแพทย์

ติดต่อ : ร้านท่าวังผาอุปกรณ์การแพทย์ (คุณสุจินต์)

เลขที่ 640 หมู่ 2 ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

Mobile : 08 7424 2252

ร้านเล้งเลือดหมู-ร้านอยู่เจริญยนต์

ติดต่อ : ร้านเล้งเลือดหมู-ร้านอยู่เจริญยนต์ (คุณกัญญาณ์ณัฐ์)

เลขที่ 165/4 หมู่ 10 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Mobile : 06 4242 3651

Line : ning_saejeng

ร้านอุไรวรรณ

ติดต่อ : ร้านอุไรวรรณ

ตลาดวโรรส ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 6656 9433

Tel. : 0 5325 2537

ร้านแอ้วเซ็นเตอร์

ติดต่อ ร้านแอ้วเซ็นเตอร์

ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง

โทร.054-820073, 081-6817494

ไนท์บาร์ซ่าร์เชียงใหม่

ติดต่อ : ไนท์บาร์ซ่าร์เชียงใหม่ (คุณชุรีพร)

เลขที่ 189/363 หมู่ 9 หมู่บ้านโชควารีโฮม ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 1287 0173

Email : tuaglomthailand@gmil.com

ร้านโปรดปราน

35/1 หมู่. 4 บ้านสันเวียงใหม่ ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทร.081 480 5055 (มันทนา อาชีวะวานิช)

คุณปวีณา สนิทธรรม

ร้านค้าสวัสดิการณ์  ศาลกลางจังหวัดเชียงใหม่
ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทร. 096 893 6549

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง

ติดต่อ คุณเกษศิรินทร์

สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง ต.พระบาท

อ.เมือง จ.ลำปาง 52000

โทร.086-1952297

ถนนคนเดินวันอาทิตย์

ติดต่อ : ถนนคนเดินวันอาทิตย์ (คุณแสงเดือน)

ถนนคนเดินวันอาทิตย์ ณ ลานข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 1961 0328, 08 6654 4015

คุณพยอม เมลวิน

ติดต่อ : คุณพยอม เมลวิน

เลขที่ 49 หมู่ 18 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

Mobile : 082 245 6395

คุณยุพิน เตชะโกมล

ร้านน้ำมันวังว่าน โซนตลาดอาหารปลอดภัย
ล็อคกลางหน้าเวทีดนตรี จริงใจมาร์เก็ต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 084 611 9115
(เฉพาะวันอาทิตย์ 06.00 -12.00 น.)

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

ติดต่อ คุณวชิราภรณ์

วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม 107/2 หมู่ 9 ต.สันปู่เลย

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทร.094-6016955

คุณตองศรี

ติดต่อ : คุณตองศรี

เลขที่ 2 ซอย 3 ถนนศรีมงคล ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 8803 3350

จังหวัดเชียงใหม่

ร้านคอฟฟี่ตูน

ติดต่อ : ร้านคอฟฟี่ตูน

เลขที่ 168 ถนนรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Mobile : 08 0679 8946, 09 1076 6281

คุณศิริพัฒน์

ติดต่อ : คุณศิริพัฒน์

เลขที่ 47/1 หมู่ 8 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 5623 5752

เคลือวัลย์

ติดต่อ คุณเครือวัลย์

เคลือวัลย์ 19/1 ม.1 ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน 51180

โทร.086-6544015

คุณเกษม

ติดต่อ : คุณเกษม

เลขที่ 10 หมู่ 8 ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

Mobile : 08 1289 1976

คุณชินพัฒน์

ติดต่อ : คุณชินพัฒน์

เลขที่ 246 หมู่ 5 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 1884 9089

Line : chin-phu

Email : chinnaphat.p@outlook.com

จังหวัดลำปาง

ร้านเค้กอนุสา

ติดต่อ : ร้านเค้กอนุสา

เลขที่ 83/1 หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 1992 7594

Tel. : 0 5351 0561

ร้านถนนคนเดินวัวลาย

ติดต่อ : ร้านถนนคนเดินวัวลาย (คุณก้อย)

ถนนคนเดินวัวลาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 7173 8443, 08 1952 2644

คุณกิติรัช

ติดต่อ : คุณกิติรัช

เลขที่ 321/1 หมู่ 18 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 09 4635 7679

คุณแสงเดือน

ติดต่อ : คุณแสงเดือน

เลขที่ 216/1 ถนนทุ่งโฮเต็ล (ตรงข้ามเซเว่น) ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 09 4628 1441

ร้านจตุจักรฟิสชิ่ง

ติดต่อ : ร้านจตุจักรฟิสชิ่ง (คุณรุจิรา)

เลขที่ 304/9 หมู่ 18 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 3472 9380

คุณปวีณา สนิทธรรม

ร้านขายน้ำ  ตลาดโลตัสสันคะยอม  16.00-22.00 น.
ตำบลสันคะยอม  อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่
โทร. 080 456 6687

คุณปวีณา สนิทธรรม

ร้านยา พ. เภสัช ติด 7-11 ตลาดแม่กวง
368/3  หมู่ 3  ตำบลสันนาเม็ง  อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่  50210
โทร.080 456 6687

บ้านกาแฟ (คุณหลวง)

ติดต่อ : บ้านกาแฟ (คุณหลวง) (คุณศรีปภัทร์)

วัดพระธาตุหริภุณชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 9561 6739

ร้านเรือนไทยขนมไทย

ติดต่อ : ร้านเรือนไทยขนมไทย

ตรงข้ามโรงเรียนเทศบาล 4 ห้าแยกหอนาฬิกา ถนนรอบเวียง ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Tel. : 0 5422 6744, 0 5432 3006

คุณเพ็ญ เนียมรัตน์

ร้านเสริมสวยเพ็ญ
2 ซอยสุนันทา  ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมือง  จังวหวัดนครสวรรค์  60000
โทร. 064 996 8657

ร้านบ้านเบญจกูลแม่ริม

ติดต่อ : ร้านบ้านเบญจกูลแม่ริม

เลขที่ 126 หมู่ 7 ถนนแม่ริม-แม่โจ้ ต.ำบลเหมืองแก้วิ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 09 8391 9511

คุณสา

ติดต่อ คุณสา

เลขที่ 125 หมู่ 4 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 9956 3674

ร้านโกปี้กาแฟสด

ติดต่อ : ร้านโกปี้กาแฟสด

เลขที่ 485 ถนนประสานไมตรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

Tel. : 0 5421 7571

คุณสุกัญญา

ติดต่อ : คุณสุกัญญา กุนะคำ

เลขที่ 58 หมู่ 12 ตำบลเหล้ายาว อำเภอเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 6923 4024

Good health

ติดต่อ : Good health

เลขที่ 48/4-5 ถนนศรีดอนไชย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 3578 5208

ร้านเอกภัณฑ์

ติดต่อ : ร้านเอกภัณฑ์ (คุณสมคิด เสริมชัยวงค์)

เลขที่ 84 เขต 1 หมู่ 4 ถนนโชตนา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 1473 4722

Tel. : 0 5345 1177, 0 5345 1382

คุณวงตะวัน

ติดต่อ : คุณวงตะวัน

เลขที่ 2 หมู่ 5 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 6195 1353

คุณบุผา

ติดต่อ : คุณบุผา

บ้านสันพระเจ้าแดง ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 1960 2109

ร้านยาพีระเภสัช 13

ติดต่อ : ร้านยาพีระเภสัช 13

เลขที่ 13 ถนนราชดำเนิน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 09 4456 5465

ร้านเชียงรายสมุนไพร

ติดต่อ : ร้านเชียงรายสมุนไพร (คุณวรารัตน์)

เลขที่ 169 ถนนประสบสุข ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

Mobile : 08 1568 8849

Tel. : 0 5375 4433

คุณกรุณา

ติดต่อ : คุณกรุณา  ด่านสีทอง

เลขที่ 603 หมู่ 1 ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 65130

Mobile : 09 3569 9798

ร้านบ้านขนมอบอวล

หมู่บ้านดีญ่าวาเล่ย์ สันทราย
333/132 ม.6 ต.หนองหาร
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทร. 095 678 3256 คุณเกต
โทร. 087 8407 822 คุณหมวย

ร้านซันนี่เอกซ์เพรส

ติดต่อ : ร้านซันนี่เอกซ์เพรส (คุณวารุณี)

เลขที่ 53 ถนนราษฎร์สนาม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

Mobile : 08 9120 5490

Fax : 0 5541 4911

Line : 0891205490

ร้านใบเตย ขายของเบ็ดเตล็ด

ติดต่อ คุณศรีทอน

ร้านใบเตย ขายของเบ็ดเตล็ด ตลาดลำพูนจตุจักร ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน

โทร.081-7644979

จังหวัดน่าน

ปตท. หนองหนาม

ติดต่อ : ปตท. หนองหนาม (คุณอำพร)

เลขที่ 118/1 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 116 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 0851 8773

คุณปวีณา สนิทธรรม

ร้านป้าแอร์  วังว่านหนองฮ้อ
ตลาดนัดวันเสาร์ – หนองฮ้อ 700 ปี
ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50200
โทร. 080 456 6687

คุณปวีณา สนิทธรรม

241หมู่7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

โทร.080 456 6687

ร้าน เฉียน โต โต

ติดต่อ : ร้าน เฉียน โต โต

เลขที่ 9/1 ถนนช้างม่อยเก่า ซอยหลังโรงแรมอโมร่า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 9619 0066, 09 7218 8967

ร้านภูมิสมุนไพร

ติดต่อ : ร้านภูมิสมุนไพร

เลขที่ 336/16 หมู่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 6919 7909

Tel. : 0 5348 2336

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านธิ

ติดต่อ : ธนาคารกรุงเทพ สาขาบ้านธิ

เลขที่ 266 หมู่ 6 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 1603 7066

ร้านสวนในฝัน

ติดต่อ : ร้านสวนในฝัน (คุณนาย)

เลขที่ 29/2 หมู่ 15 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Mobile : 08 9191 8899, 08 1423 3344

Line : naifungardan

คุณปริศนา

ติดต่อ : คุณปริศนา

เลขที่ 94/1 หมู่ 1 ป่าซางซอย 4 ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

Mobile : 08 1458 8166

Tel. : 0 5352 1129

โรงพญาบาลท่าวังผา

ติดต่อ คุณสุจินต์

84 หมู่ 1 โรงพญาบาลท่าวังผา ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 55140

โทร.087-4242252

ร้านรวมโชคเภสัช

ติดต่อ : ร้านรวมโชคเภสัช

เลขที่ 1001 กาดรวมโชค ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Tel. : 0 5323 0034

สำนักงานโครงการ CHOC Chiangmai 1

ติดต่อ คุณกฤษณะ

สำนักงานโครงการ CHOC Chiangmai 1

87 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร.061-2696592, 095-4511881

ร้านยาชุมชน

117/117  หมู่ 12  บ้านร้องเรือคะ
ตำบลป่าแดด  อำเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่  50110
โทร. 082 162 5588