Chat with us, powered by LiveChat

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต

ติดต่อ : โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต (คุณชมะนันท์)

เลขที่ 757/5 ถนนนิวาสดำเนิน ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 3001 9696

ร้านขายยาพลเทพเภสัช

ติดต่อ : ร้านขายยาพลเทพเภสัช (คุณจุมพล)

เลขที่ 257/22 (โค้งมุมวัดศาลาเย็น) ถนนไชยณรงค์ ซอย 3 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 093 639 9394

Tel. : 0 4425 7405

จังหวัดขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อคุณสุทารัตน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร.062-5361998

จังหวัดชัยภูมิ

ร้านบ้านสมุนไพร Herbs & Beauty

ติดต่อ : ร้านบ้านสมุนไพร Herbs & Beauty (คุณหมู)

เลขที่ 1242 2 เดอะมอลล์นครราชสีมา ชั้นใต้ดิน ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9425 7477, 09 1338 4418

ร้านวิทยาฟาร์มาซี

ติดต่อ : ร้านวิทยาฟาร์มาซี (คุณจินตนา)

เลขที่ 82/84 ถนนเทศบาล 19 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 0 4431 1017

คุณฉัตรชนันทร์

63/11 หมู่ 17 หมู่บ้านดำรงสุข ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครรชสีมา 30150

โทร.063-9899442, 092-9259659

คุณจันทร์เพ็ญ

ติดต่อ : คุณจันทร์เพ็ญ

เลขที่ 160 หมู่ 2 บ้านหนองยาว ตำบลโพนงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 5419 2077

คุณแสงจันทร์

ติดต่อ : คุณแสงจันทร์

เลขที่ 555/19 หมู่ 3 หมู่บ้านรุ่งนิรันดร์ 8 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1966 5538

Line : 0819665538

คุณประทีป

ติดต่อ : คุณประทีป

เลขที่ 106 หมู่ 4 หมู่บ้านโนนคำเจริญ ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

Mobile : 08 1183 4358, 08 1739 6334

คุณวีรณัฐ

ติดต่อ : คุณวีรณัฐ

เลขที่ 3 หมู่ 6 ถนนภักดีดำรง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 7465 9999

ร้านเมืองมือถือ

ติดต่อ : ร้านเมืองมือถือ (คุณคุณอรสา)

เลขที่ 64 หมู่ 1 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 1820 5825

Tel. : 0 2894 2478

คุณวราวุฒิ

ติดต่อ : คุณวราวุฒิ ประกอบการ

เลขที่ 90/29 หมู่ 5 หมู่บ้านไอวิลเลจ ถนนรอบเมือง ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

Mobile : 06 5315 5465

Line : o_warawut

บีแอนด์โอ มินิมาร์ท

ติดต่อ : บีแอนด์โอ มินิมาร์ท (อนิวรรดน์)

เลขที่ 221 หมู่ 3 ตลาดสดเทศบาล ถนนโกสุมพิสัย ตำบลพัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคราม

Mobile : 08 3434 4449

Tel. : 0 4376 1525

สำนักงานสรรพากรพื้นที่ยโสธร

ติดต่อคุณวิมล ดงบัง

สถานที่ขาย สนง.สรรพากรพื้นที่ยโสธร

ที่อยู่ 347 ถ.เลี่ยงเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์  0645395669

อีเมลล์ wimol_dong@hotmail.com

ร้านคุณแม่สาย

ติดต่อ : ร้านคุณแม่สาย (คุณสายสุณี)

เลขที่ 272/35 หมู่ 7 บ้านหนองหลอด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

Mobile : 08 6875 9878, 09 5164 3055

Line : 0951643055

คุณต้นสกุล

ติดต่อ : คุณต้นสกุล

เลขที่ 757 หมู่ 5 ถนนคลองส่งน้ำ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 7455 7936, 09 3287 7528

คุณเรืองเดช

ติดต่อ : คุณเรืองเดช (ขายถั่งเช่าแคปซูล)

เลขที่ 25/4 หมู่ 2 ถนนอุปราช ตำบลน้ำพอง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 8195 5653

ร้านโคมทอง

คุณอภิสรา เจียรกุล (ร้านโคมทอง)
479 ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 045 245 777, 063 196 4246

คุณสุพัตรา ขงรัมย์ (คุณติ๊ก)

27  ซอยธรรมวิถี 4  ถนนธรรมวิถี
ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี  34000
โทร. 086 245 1633 , 084 830 3550

ร้านลุงใจดี

ติดต่อ : ร้านลุงใจดี (คุณณัฐกุล)

เลขที่ 234 หมู่ 11 ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก ตำบลเข็ดน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Mobile : 08 1640 9905

Line : obonekasetman

สมชายแลป

ติดต่อคุณสมชาย

สมชายแลป เลขที่ 11 ถ.สุนทรเทพ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โทร.093-5291946

บริษัท ภัทราฟูดส์แอนด์รีเทล จำกัด

ติดต่อ : บริษัท ภัทราฟูดส์แอนด์รีเทล จำกัด (บ้านขนมคุณภัทรา)

เลขที่ 171/45 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340

Mobile : 09 2323 0505

บุหงาสาหรีรีสอร์ท

ติดต่อที่ : บุหงาสาหรีรีสอร์ท

เลขที่ 17 หมู่ 4 ถนนเขาแผงม้า ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 5718 3535

Tel. : 0 2892 0947

ร้านชลิตโอสถ

ติดต่อ : ร้านชลิตโอสถ (คุณชลิต)

เลขที่ 777/12 ตลาดดอนกลาง ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 1288 3308

ศูนย์เรียนรู้แอดโฮมฟาร์ม

ติดต่อ คุณปุณณภา

ศูนย์เรียนรู้แอดโฮมฟาร์ม 78 หมู่ 19 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

โทร.092-8931288

สถานีวิทยุคนศิลาลาด

ติดต่อคุณพิทยา

สถานีวิทยุคนศิลาลาด 184 หมู่ 4 ต.กุง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ 33160

โทร.086-0229480

ร้านก้องชาร์เตอร์

ติดต่อ : ร้านก้องชาร์เตอร์ (คุณธนกฤต)

เลขที่ 597/2 หมู่ 10 ตลาดวัดโพธิ์ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 4897 9234

คุณหัทยา

ติดต่อ : คุณหัทยา

เลขที่ 9 ซอย 7/1 ถนนอุบล-ตระการ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 3129 1637

ร้านบอลลูน ปากช่อง

ติดต่อ : ร้านบอลลูน ปากช่อง (คุณจุฑามาศ, แพท)

เลขที่ 19/2 ถนนเทศบาล 28 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 2348 4224

โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ

ติดต่อ : โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ (คุณสุภาพร)

ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

Mobile : 09 6610 0190

ร้านรวมเภสัช

ติดต่อ : ร้านรวมเภสัช (คุณบุญญฤทธิ์)

เลขที่ 531 หมู่ 1  ตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 2330 4796

ห้างเทอมินอลโคราช

ติดต่อคุณ ถัทร์วรัญญา พงศ์เหมรัตน์

ห้างเทอมินอลโคราช ห้อง 3 +47-3148 ชั้น3 ซอยซากุระ3

โทร.081-9776521

ร้านบ้านวังตาล

ติดต่อ : ร้านบ้านวังตาล (คุณเสาวคนธ์)

เลขที่ 601 หมู่ 3 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1718 0906

ร้านอินวัง

ติดต่อ : ร้านอินวัง (คุณสุภา)

เลขที่ 7 หมู่ 7 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 8360 8783

คุณสุนิสา

ติดต่อ : คุณสุนิสา

เลขที่ 103 หมู่ 4 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1789 1385

คุณปณิธาน

ติดต่อ : คุณปณิธาน

เลขที่ 151/24 หมู่บ้านภิรมย์ภักดิ์ ตำบลท่าอ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 4567 2927

คุณสติ

ติดต่อ : คุณสติ

เลขที่ 41 ซอยถนนมหาชัยดำริห์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคราม

Mobile : 08 4790 9110, 08 4790 9110

ร้านเอเดน สาขานครรราชสีมา

ติดต่อ : ร้านเอเดน สาขานครรราชสีมา (คุณแดง)

เลขที่ 315 ถนนอัษฎางค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครรราชสีมา

Mobile : 08 1790 0105

Tel. : 0 4425 7330

Healthy World

ติดต่อ : Healthy World (คุณจิรภา)

เลขที่ 48/2 ถนนเทพโยธี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 0030 6551, 08 9186 5427

คุณพัชธิดา

ติดต่อคุณพัชธิดา เลขที่ 10 หมู่ 2 ถ.เจริญดี 3 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210 โทร.063-6297891

ร้านใจดีจัง(ไฮเวย์คาร์เซ็นเตอร์)

ติดต่อ ร้านใจดีจัง(ไฮเวย์คาร์เซ็นเตอร์)

238/1 ตรงข้ามกองบิน 23 ถ.ทหาร ต.หมากแข็ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

โทร.081-7397216

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ : ศาลจังหวัดอุบลราชธานี (คุณสุพัตรา)

ศาลจังหวัดอุบลราชธานี ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 6245 1633

คุณธัญดา คุณาคุณ

ร้านคุณยายนาง
195 หมู่ 1 ตำบลปทุม อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร. 080 169 6596

ร้านเรือนเคียงภู

ติดต่อ : ร้านเรือนเคียงภู (คุณเบญญาภา)

เลขที่ 97/2 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสี

Mobile : 08 1343 2690

คุณชัชวาล

ติดต่อ : คุณชัชวาล (คุณแสบ)

เลขที่ 123 หมู่ 9 ตำบลพะเนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 6649 5905

คุณอัญชลี

ติดต่อ : คุณอัญชลี

เลขที่ 187/1 หมู่ 5 บ้านคลองสะท้อน ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 06 2489 0728

วิลลี่แหนมเนือง

ติดต่อ คุณวิลลี่

วิลลี่แหนมเนือง อ.เมือง จ.สกลนคร

โทร.042-731120

คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี

ติดต่อ : คณะภคินีรักกางเขนแห่งอุบลราชธานี (คุณอธิการอาราม)

เลขที่ 512 ถนนพรหมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 7874 2055, 09 3320 5735

Tel. : 0 4524 5057

Fax : 0 4525 4877

Website : www.lcubon.or.th

Email : lcu.ubon@gmail.com

คุณวรณี  บุตรแสน

ร้านอภัยภูเบศร์โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
54  ถนนศรีจันทร์  ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น  40000
โทร. 081 545 6570

คุณจันทิมา

ติดต่อ : คุณจันทิมา

เลขที่ 125 หมู่ 5 ตำบลคำไผ่ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร

Mobile : 08 3290 0737

Line : Bim1803

Email : Bim_ton@hotmail.com

จังหวัดกาฬสินธุ์

คุณมานีรัตน์

ติดต่อ : คุณมานีรัตน์

เลขที่ 61 หมู่ 1 ตำบลอรพิมพ์ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 1570 4536

Tel. : 044-202803 ต่อ 304

Line : poom7312

Email : po_om_21@hotmail.com

ติดต่อคุณนุชรี

เลขที่ 525/8 หมู่ 6 ถนนย่อยมิตรภาพ – โคกกรวด ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.0829730418

ร้านใบยา Baiya Store (Thailand)

ติดต่อ คุณหนุ่ม

ร้านใบยา Baiya Store (Thailand) 42/44 ถ.ลิตบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.044-518989, 089-7719771

ร้านโต้งเจริญยนต์

ติดต่อคุณ มัติกา แคไธสง 

สถานที่ขาย ร้านโต้งเจริญยนต์

271 ม.5 ต.หนองขมาร อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 31190

โทร 0833687715

71 Digital

ติดต่อ : 71 Digital (คุณนภาพร)

เลขที่ 420/3 คลองส่งน้ำ หมู่ 10 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 6868 1231

คุณสุธาสินี

ติดต่อ : คุณสุธาสินี

เลขที่ 1235/18 ถนนเทพา ตำบลเมืองหนือ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

Mobile : 08 1547 0726

คุณชาญ

ติดต่อ : คุณชาญ

เลขที่ 43 หมู่ 9 ตำบลหนองเยือง อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 1732 5820

ร้านเพื่อนสุขภาพ

ติดต่อ : ร้านเพื่อนสุขภาพ (คุณนาง)

ข้างโรงพยาบาลป.แพทย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 4606 2723

คุณปุณณัฐฐา

ติดต่อ : คุณปุณณัฐฐา

เลขที่ 194 หมู่ 7 ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด

Mobile : 09 2963 9535

มอนทาน่าฟาร์ม

ติดต่อ : มอนทาน่าฟาร์ม (คุณประเวศ)

เลขที่ 199 บ้านห้วยใหญ่ใต้ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 4713 8898

โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ติดต่อ : โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ แผนกพยาธิวิทยา (คุณเปรมจิตร)

เลขที่ 383 หมู่ 2 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 09 6254 9882, 08 6878 1635

คุณเบญจลักษณ์

ติดต่อคุณเบญจลักษณ์

เลขที่ 187 หมู่ 3 ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ 33140

โทร.087-9572434

ร้านวีกิจเภสัช

ติดต่อ : ร้านวีกิจเภสัช (คุณทัศนวัลย์ จันหาญ)

เลขที่ 724,725 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

Mobile : 09 4304 3203

Fax : 0 4377 1346

Line : namfon7141709

คุณทิพวัลย์

ติดต่อ : คุณทิพวัลย์

เลขที่ 210 หมู่ 9 ตำบลคำแก้ว อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

Mobile : 09 3537 9345

คุณอัญฏิมา ใชยสวัสดิ์

ร้าน 24 Beauty
231/6  ถนนศรีเทพ  ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง  จังหวัดนครพนม  48000
โทร. 064 289 5626

ชมรมตำรวจอวุโสขอนแก่น

ติดต่อ : ชมรมตำรวจอวุโสขอนแก่น

เลขที่ 146/2 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 09 4289 6441, 08 8452 2585

Tel. : 0 4323 8426

Fax : 0 4323 8426

Line : nipaporn.kh

Email : khunnoini0023@gmail.com

บริษัท ภูมิสุขเมืองพล จำกัด

ติดต่อ : บริษัท ภูมิสุขเมืองพล จำกัด (หม่ำอินเตอร์)

เลขที่ 123/18-20,124 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 7655 2688

คุณวุฒิชาติ

ติดต่อ : คุณวุฒิชาติ

เลขที่ 79 หมู่ 5 ตำบลโป่งตาลอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9895 9198

Email : wuttichart04@gmail.com

คุณอาริาส

ติดต่อ : คุณอาริาส

เลขที่ 17 หมู่ 5 ตำบลหมอกวัง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

Mobile : 06 1185 9020

บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด

ติดต่อ : บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด (คุณสมคิด)

เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำปักธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 8624 1926

คุณวัชรา พร้อมรนงศ์

ติดต่อ : คุณวัชรา พร้อมรนงศ์

เลขที่ 267 หมู่ 10 บ้านบุตะโก ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 0168 7948

จังหวัดบึงกาฬ

บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด

ติดต่อ : บริษัท อุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ จำกัด (คุณวราภรณ์)

เลขที่ 99 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 1 ตำบลสะเดาพงษ์ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

Mobile : 08 7846 4231

Tel. : 0 5692 4055

บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

ติดต่อ : บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) (คุณกัญญา แจ้งพวงศรี)

เลขที่ หมู่ 3 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 06 1284 5055

จังหวัดร้อยเอ็ด

คุณสุภารัตน์

ติดต่อคุณสุภารัตน์ 91 หมู่ 3 ต.สะอาดชัยศรี อ.ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร.085-6475609

โรงพญาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น

ติดต่อคุณศรัณยา

โรงพญาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น 888/177 หมู่ 20 ต.บ้านเปิด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร.089-2747734

ร้านพัฒนาเภสัช

ติดต่อ : ร้านพัฒนาเภสัช (คุณพัฒนพงษ์)

เลขที่ 551/123 ตลาดย่าโม บ้านเสาธง ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1879 2708, 09 4268 8383

คูลลิฟวิ่งฟาร์มเฮาส์

ติดต่อ : คูลลิฟวิ่งฟาร์มเฮาส์ (คุณมนีนัสชนม์)

เลขที่ 590 หมู่ 10 บ้านบุตะโก ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 6953 5596, 06 1961 6169

Line : jit.pnimong

ร้านร้อยเอ็ดพลาซ่า

คุณจารุวรรณ  ชาติบัญชากร
17/1  ถนนเพลินจิต  ตำบลในเมือง
อำเภอเมือง  จังหวัดร้อยเอ็ด  45000
โทร.043 515394 , 085 460 9991

รีสอร์ทคุณเจ

ติดต่อคุณอานันต์ รีสอร์ทคุณเจ

ซ.3 เลขที่ 309 หมู่ 1 ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

โทร.061-6907127

สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี

ติดต่อคุณเมธาวี

สมาคมรวมใจคนพิการจังหวัดอุดรธานี

60 หมู่ 3 บ้านหนองบุ ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานนี 41000

โทร.084-4642967

จังหวัดหนองคาย

ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)

ติดต่อศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ (ไร่สุวรรณ)

298 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ตำบล กลางดง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30320

แม่น้อย

ติดต่อแม่น้อย

85/2 หมู่ 6 ร้านของชำตลาดไทร ตลาดไทร ต.ตลาดไทร อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

โทร.090-2516524

ไลน์ไอดี boommie9740

คุณวีเชียร

ติดต่อ : คุณวีเชียร

เลขที่ 151 หมู่ 6 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

Mobile : 08 1060 8133

ร้านสุขภาพบอกต่อ 

ติดต่อ : ร้านสุขภาพบอกต่อ

เลขที่ 391 ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 1700 1947

Fax : 0 4304 2380

Line : healthyshop.kk

Line@ : @healthyshop_khonkaen

Facebook : สุขภาพบอกต่อ จ.ขอนแก่น

คุณปริญญา

ติดต่อ : คุณปริญญา

บ้านคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 1257 1928

ร้านลูกแป๊ะเม้ง

ติดต่อ : ร้านลูกแป๊ะเม้ง (79พานิช2) (คุณธิติพงษ์)

เลขที่ 199 หมู่ 1 บ้านศาลเจ้าพ่อ ถนน 304 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 4425 4536

จังหวัดอุบลราชธานี

ร้านครัวเขาใหญ่ (คุณหนุ่ย)

27 ม 7 ถ.ธนะรัชต์ ต.หมูสี อ.ปากชอ่ง จ.นครราชสีมา  30450

087 245 4447

ร้านปึงหงี่เชียง สาขานครราชสีมา

ติดต่อ : ร้านปึงหงี่เชียง สาขานครราชสีมา

เลขที่ 3403-3411 ถนนสืบสิริ(สามแยกปักธงชัย) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

คุณสายรุ้ง

ติดต่อ : คุณสายรุ้ง

เลขที่ 94/2 หมู่ 18 หมู่บ้านลำโพง ตำบลพุดนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1966 8958

บ้านไร่กฤษวรรณ

ติดต่อ : บ้านไร่กฤษวรรณ (คุณนวล)

เลขที่ 210 หมู่ 1 ซอยเทศบาล 1 ตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9603 6030

Tel. : 0 4422 8465

โครงการบ้านรักบ้านสะอาด

ติดต่อคุณน้ำอ้อย

388 หมู่ 2 โครงการบ้านรักบ้านสะอาด ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทร.091-8351234

เบญญาเภสัช

ติดต่อ คุณเอ๋

เบญญาเภสัช 116/53 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โทร.043-235255, 089-9216156

คุณแม่ซ่อนกลิ่น

ติดต่อ : คุณแม่ซ่อนกลิ่น

เลขที่ 49 หมู่ 3 ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

Mobile : 08 5433 6495

Tel. : 0 4241 8127

คุณลาวัลย์

ติดต่อ : คุณลาวัลย์

เลขที่ 186 หมู่ 7 บ้านพนาหนองหิน ตำบลแชะ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 7961 6029

คุณวนัต

ติดต่อ : คุณวนัต

เลขที่ 600/129 หมู่ 10 หมู่บ้านสินธานี ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 3933 5854

Tel. : 0 4493 2197

Email : wanipap52@gmail.com

ร้านรุ่งดีซุปเปอร์มาร์ท

ติดต่อ : ร้านรุ่งดีซุปเปอร์มาร์ท

เลขที่ 166 ถนนเรืองแสนกรรฐุ์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Mobile : 09 3381 3318

Tel. : 0 4479 94000

จังหวัดศรีสะเกษ

ห้างขายยาตราหมีบิน

ติดต่อที่ร้านห้างขายยาตราหมีบิน

388/2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-247515-6, 081-9769292

ร้านโรสคัลเลอร์แลป

ติดต่อคุณจารุวรรณ

ร้านโรสคัลเลอร์แลป 2 เลขที่ 59/13-14 ถ.รามราช อ.พล จ.ขอนแก่น 40120

โทร.086-8550006, 089-4166699

คุณพนิดา

ติดต่อ : คุณพนิดา

เลขที่ 122 หมู่ 9 ถนนบุรีรัมย์-ประโคนชัย ตําบลอิสาณ อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 1999 8860

คุณเกศกัญญา

ติดต่อ : คุณเกศกัญญา

เลขที่ 114 หมู่ 12 ตำบลลานสะแก อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

Mobile : 09 2289 6596

จังหวัดหนองคาย

ปั้มน้ำมัน บางจาก หนองไผ่ล้อม

ติดต่อ : ปั้มน้ำมัน บางจาก หนองไผ่ล้อม (คุณน้อย)

เลขที่ 175 ถนน พิบูลละเอียด ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Tel. : 0 4427 5687-8, 0 4434 2651

คุณถาวรีย์

ติดต่อ : คุณถาวรีย์ (คุณจุ๋ม)

เลขที่ 266 หมู่ 9 (ลานธรรม) หมู่บ้านจันทน์หอม ตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 063-5236956, 0994592156

คุณชุติมา

ติดต่อ : คุณชุติมา

เลขที่ 120/2 หมู่ 3 ตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 1829 1656

Tel. : 0 4427 6972

หจก.ชัยวัฒน์เภสัช 2013

ติดต่อคุณภูมิจักรพล

หจก.ชัยวัฒน์เภสัช 2013 เลขที่ 385/17 ถ.ประชาอุทิศ ต.ธาตุเชิงตูม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000

โทร.085-5977765

ล้านหน้าวัด

ติดต่อคุณนันทิยา

ล้านหน้าวัด เลขที่ 188 หมู่ 5 บ้านบุไผ่ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

โทร.090-4743443

ร้านโดมเซ็นเตอร์พ้อยท์

ติดต่อร้านโดมเซ็นเตอร์พ้อยท์

31 ถ.บุรินทร์ (อยู่ใน บขส.เก่า)

โทร.044-269290-1

จังหวัดบุรีรัมย์

ร้านคลีนิคมือถือ

ติดต่อ : ร้านคลีนิคมือถือ (คุณศิริพันธ์)

เลขที่ 110/7 ถนนสองนางสถิตย์ (เทศบาล1) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

Mobile : 08 1059 8341

Tel. : 042-611745

คุณธนวรรธน์ อุทธมตรี

เลขที่ 57 หมู่ 11 ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110
โทร. 098 447 8756

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ติดต่อ : มหาวิทยาลัยขอนแก่น (คุณไชยยา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 7404 อาคาร SC.07 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 4454 4424

ร้านอาหารลุงแว่น

ติดต่อ : ร้านอาหารลุงแว่น

เลขที่ 304 (ปากทางเข้าซอยไทยสามัคคี) ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี นครราชสีมา

Mobile : 08 9400 6523

คุณประนิดา

ติดต่อ : คุณประนิดา

เลขที่ 24 หมู่ 12 หนอวงผักหนอด ตำบลบ้านแท่น อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ

Mobile : 09 4272 4739

โรงพยาบาลบุรีรัมย์แผนกกายภาพบำบัด

ติดต่อ คุณลภัสกานต์

โรงพยาบาลบุรีรัมย์แผนกกายภาพบำบัด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โทร.098-6562246

คุณกมลวรรณ

ติดต่อ : คุณกมลวรรณ

เลขที่ 129 หมู่ 12 บ้านชุมพร  ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด

Mobile : 09 5951 9499

Line : 0959519499

คุณอภิญญา

ติดต่อ : คุณอภิญญา

เลขที่ 203/5 หมู่ 5 ถนนบ้านหัวลิง-หนองโพรง ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 1954 9810

คุณปิยะ

ติดต่อ : คุณปิยะ

เลขที่ 1 หมู่ 2 บ้านหนองกุง ตำบลหันโจด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 09 5446 0594

ร้านสงวนชัยเภสัช

ติดต่อ : ร้านสงวนชัยเภสัช (คุณยุ้ย)

เลขที่ 379 ตลาดสดศาลเจ้าพ่อ กม.79 ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9770 5260

ร้านกาแฟบ้านดิน

ติดต่อ : ร้านกาแฟบ้านดิน (คุณนิศากร)

เลขที่ 799 หมู่ 1 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 7245 8789

คุณนุชนาถ

ติกต่อ : คุณนุชนาถ

เลขที่ 109 หมู่ 21 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 8068 8778, 08 1410 1990

ร้านปลาเผาเขาสลัดได

ติดต่อ คุณรุ่งอรุณ

ร้านปลาเผาเขาสลัดได 339 หมู่3 ต.ไทยสามัคคี อ.ไทยสามัคคี จ.นครราชสีมา 30370

โทร.0815665144

คุณทรงวุฒิ

ติดต่อ : คุณทรงวุฒิ

เลขที่ 87/101 หมู่ 4 ซอย 7 หมู่บ้านรุ่งเรืองโครงการ 5 ถนนอุดร-หนองบัว ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดร จังหวัดอุดรธานี

Mobile : 08 6861 2104, 09 9576 6939

Line : 0995766939

ร้านคุณน้องคุณโส

ติดต่อ : ร้านคุณน้องคุณโส (คุณน้อง)

ซอยโทสามัคคี บ้านบุไผ่ ตำบลวังน้าเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1594 3532

ม.เมา ฟาร์มเห็ด

ติดต่อ : ม.เมา ฟาร์มเห็ด (คุณจิรนันท์)

เลขที่ 65 หมู่ 15 หมู่บ้านโพธิ์ทองพัฒนา ถนนเขาใหญ่วังน้ำเขียว ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 5444 3877

ร้านยูเทินวิลเลจฟาร์ม

ติดต่อ : ร้านยูเทินวิลเลจฟาร์ม (คุณนงนุช)

เลขที่ 100 (ป้อมทางหลวง) หมู่ 7 บ้านไผ่งาม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 8362 8039

ธัญวลัย

107 หมู่ 14 บ้าโคกเพชร ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30280

โทร.089-6272505

จังหวัดสกลนคร

แม็คโคร2 หนองบัวศาลา

ติดต่อ คุณณัฐกฤตา

แม็คโคร2 หนองบัวศาลา เลขที่ 587 หมู่ 10 ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
30000

โทร.086-2466176

ร้านกอบกานจน์เภสัช

ติดต่อ : ร้านกอบกานจน์เภสัช

เลขที่ 278/3 หมู่ 10 ตลาดเย็นวัดโพธิ์ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 6872 5779

Line : mukob_29

ศูนย์ OTOP อบจ.สุรินทร์

ติดต่อคุณสกลสุภา

ศูนย์ OTOP อบจ.สุรินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์

ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.044-519274 แฟกซ์ 044-519274 

มือถือ.089-4272582

สวนลุงไกร

111 หมู่ 2 บ้านสุขสมบูรณ์ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา 30370

โทร.081-2746961

ติดต่อ คุณสุภกิจติ์

ติดต่อ : คุณสุภกิจติ์

เลขที่ 52/158 หมู่ 6 หมู่บ้านสุรนารีวิลล์ ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 8705 5786

คุณภาวดี

ติดต่อ : คุณภาวดี

เลขที่ 518 หมู่ 11 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 09 1852 0447

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุบลราชธานี

ติดต่อ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุบลราชธานี (คุณพรรณพิไล)

เลขที่ 83 ซอยชยางกูร 42 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 579 5046

ร้านชีวิตจิตใจ

ติอต่อ : ร้านชีวิตจิตใจ (คุณชุน)

เลขที่ 194 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 6653 8752

โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา

ติดต่อ : โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา (คุณสุกัญญา)

หมู่บ้านหนองหญ้าคา ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 1361 6139

คุณสมพร

ติดต่อ : คุณสมพร

เลขที่ 130 หมู่ 1 บ้านน้ำปลัก ถนนราษฎร์เสรี ตำบลน้ำปลัก อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

Mobile : 08 9751 3700

ครัววังน้ำเขียว

ติดต่อ : ครัววังน้ำเขียว (คุณวิชัย)

เลขที่ 191 หมู่ 8 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9845 3085

เจ้นุชขนส่งหนองคาย

ติดต่อเจ้นุชขนส่งหนองคาย

99 หมู่ 5 หมู่บ้าน ดงป่าลาน ต.มีชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000

โทร.086-2255990

คุณกัลยณัฎ

ติดต่อ : คุณกัลยณัฎ

เลขที่ 126/4 หมู่ 2 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

Mobile : 08 1997 4244

Fax : 0 4579 9657

Line : alekaee

คลีนิคหมอฉัตรมณี

ติดต่อ : คลีนิคหมอฉัตรมณี (คุณกาญจนา)

เลขที่ 287/1 ถนนสถลมาร์ค ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 1593 8864

ร้านดอยคำ สาขานครราชสีมา

ร้านดอยคำ สาขานครราชสีมา
352/1,352/2 ถนนสุรนารี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร 0939293922 / 044300730

ร้านค้าสวัสดิการ

ติดต่อ : ร้านค้าสวัสดิการ (คุณประยูรศรี)

เลขที่ 289 หมู่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9581 6153

ร้านชัยเจริญ

ติดต่อ : ร้านชัยเจริญ

เลขที่ 139/1-2 ถนนปัทมานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Mobile : 06 4525 9153

ตลาดสระหญ้า

ติดต่อ : ตลาดสระหญ้า (คุณดวงพร)

เลขที่ 190 ถนนนางรอง-ละหานทราย ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 06 1449 1651

18 เซอร์วิส

ติดต่อ : 18 เซอร์วิส (คุณรวิษฎา)

เลขที่ 291 แยกสวนสัตว์นครราชสีมา หมู่ 1 ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 0789 6662

คุณเจือจิต

ติดต่อ : คุณเจือจิต

เลขที่ 565/6 หมู่ 9 ซอยโชคชัย ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 1450 5382

คุณพิมภา

ติดต่อ : คุณพิมภา

เลขที่ 26 หมู่ 7 ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสราง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1878 6025

ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์

ติดต่อ : ร้านพิมายเฟอร์นิเจอร์ (คุณธนัชฐา)

เลขที่ 251/66-7 ถนนจอมสุดาเสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 7564 0525

ร้านจัดแจ๋งแป๋งงาม ปตท.วังน้ำเขียว

ติดต่อ : ร้านจัดแจ๋งแป๋งงาม ปตท.วังน้ำเขียว (คุณตฤณกร)

ปั้ม ปตท. อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 7782 7099

ร้านไอยราบ้านสมุนไพร

ติดต่อ คุณนัฐ

ร้านไอยราบ้านสมุนไพร 214 หมู่7 ถ.พิษณุโลก-หล่มสัก ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ

โทร.081-9934854

โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์

ติดต่อ : โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ (คุณอัจฉรา)

อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Mobile : 08 5823 9026

คลินิคหมอฉัตรมณี

ติดต่อ : คลินิคหมอฉัตรมณี (คุณกาญจนา)

เลขที่ 334 หมู่ 9 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 1593 8864

คุณอสิราภรณ์

ติดต่อ : คุณอสิราภรณ์

เลขที่ 197 หมู่ 15 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1923 1604

สุรีภรณ์การพยาบาลและผดุงครรภ์

ติดต่อคุณสุรีภรณ์

สุรีภรณ์การพยาบาลและผดุงครรภ์ เลขที่ 1 หมู่12 ต.ขามเบี้ย อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 45000

โทร.081-7298489

เมลล์ ningsuree@gmail.com

ร้านวาซาบิ

ติดต่อ : ร้านวาซาบิ (คุณศุภัณณ์)

เลขที่ 33/8 ถนนเทศบาล 10 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1977 5499

สยามฟาร์มาซี

ติดต่อคุณณัฏฐิกา

สยามฟาร์มาซี เลขที่ 163 ถ.โพธิ์กลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.044-243416, 086-4607882

ไลน์ไอดี siampharmaey

ร้านนิคมยาน

ติดต่อ : ร้านนิคมยาน (คุณอิสดา)

เลขที่ 249 หมู่ 4 ถนนปัทมานนท์ ตำบลจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์

Mobile : 09 3396 4809

โรงงานKARMA

ติดต่อ โรงงานKARMA

ถ.หนองสรวง – โคกกรวด ต.ขามทะเลสอ อ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา 30280

โทร.061-1018947, 081-0724783

คุณจุฬจิต

ติดต่อ : คุณจุฬจิต

หน้าศาลากลางจังหวัด (ขายวันศุกร์-วันเสาร์-วันอาทิตย์) ตลาดนัดเช้าหัวรถไฟข้างโรงเรียนมารี (ขายทุกวัน) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 0721 0494, 09 2991 4629

ร้านตอไม้

ติดต่อ : ร้านตอไม้

เลขที่ 475 หมู่ 18 ตำบลมะเกลือเก่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1725 9843

ร้านคุณกานต์สมุนไพร

ติดต่อ : ร้านคุณกานต์สมุนไพร (คุณกานต์)

เลขที่ 1242 2 เดอะมอลล์นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 4037 2649

ร้านภูมิใจ

ติดต่อ : ร้านภูมิใจ (คุณริญรภัสร์)

เลขที่ 124 ถนนโพธิกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 0592 2654

คุณสำอาง

ติดต่อ คุณสำอาง

เลขที่ 98/3 บ้านคลองยาง ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 06 2429 6169

ร้านไตรบุญญา สาขาเดชอุดม

ติดต่อคุณสุนันทา

ร้านไตรบุญญา สาขาเดชอุดม เลขที่ 337 หมู่ 21 หมู่บ้านแสนตอ ถ.สนามม้า ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160

โทร.086-3792640

ร้านยา ศ.เภสัช บ้านไผ่

ติดต่อ : ร้านยา ศ.เภสัช บ้านไผ่

เลขที่ 178/22-23 หมู่ 2 ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 1989 0610, 08 0669 9112

Tel. : 0 4327 3090

Fax : 0 4327 3090

Line : SANSINEE

Email : sansinee@gmail.com

พร บี บี ไวท์ บิวตี้ช็อป

ติดต่อ : พร บี บี ไวท์ บิวตี้ช็อป (คุณสุภาพร)

เลขที่ 5/12 หน้าโรงพยาบาลปักธงชัย หมู่บ้านเปี่ยมสุข ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 6245 2173

คุณฐิติกาญจน์

ติดต่อ : คุณฐิติกาญจน์

เลขที่ 264 หมู่ 3 ตำบลทุ่งนางโอก อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Mobile : 08 6874 2120

วังน้ำเขียวเภสัช

ติดต่อ คุณสันติพงษ์ วังน้ำเขียวเภสัช

454 หมู่ 1 ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

โทร.084-9596989

ร้านฟินยูนะ

ติดต่อ : ร้านฟินยูนะ (คุณปัญณ์, คุณณิว)

เลขที่ 24 คลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โทร.094-2602999, 095-6514024

ร้านพี่ชู

ติดต่อ : ร้านพี่ชู 

เลขที่ 351/2 (ข้างโรงเรียนเทศบาลโนนศรีสวัสดิ์) ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ตำบลตลาดเมือง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคราม

Mobile : 06 1939 9953

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดยโสธร

ร้านจิรวัฒน์เภสัช

ติดต่อ : ร้านจิรวัฒน์เภสัช (คุณนันทวรรณ)

เลขที่ 420 หมู่ 15 ตำบลวังเพิ่ม อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 1871 5421

Tel. : 0 4339 9036

Line : rx_nant

คุณยุพา

ติดต่อ : คุณยุพา

เลขที่ 58 หมู่ 5 หมู่บ้านม่วงสามสิบ ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 09 8182 5299

โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม

ติดต่อ : โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม (คุณกอบกุล)

อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 1739 2753

ร้านเสน่ห์ประคำค้าของเก่า

ติดต่อ : ร้านเสน่ห์ประคำค้าของเก่า

เลขที่ 37 หมู่ 4 ตำบลหูทำนบ อำเภอประคำ จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 6049 9945

ร้านกาแฟโบราณ

ติดต่อ : ร้านกาแฟโบราณ (คุณเต๋า)

หน้าที่ว่าการอำเภอเมือง ถนนสรรพสิทธิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 3391 2717

คุณประคอง

ติดต่อ : คุณประคอง (ขายเฉพาะถังเช่า)

เลขที่ 6 ถนนเทศบาล 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Mobile : 08 1999 5087

ร้านปึงหงี่เชียง สาขาบ้านทุ่ม

ติดต่อ : ร้านปึงหงี่เชียง สาขาบ้านทุ่ม (คุณสันธนา)

เลขที่ 489 หมู่ 2 ถนนมะลิวัลย์ ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 09 4389 1188

คุณสงวน

ติดต่อ : คุณสงวน

เลขที่ 118 หมู่ 5 หมู่บ้านปะอ่าว ตำบลปะอ่าว อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 1526 5616

ร้านเจ้บุ้ย

ติดต่อ : ร้านเจ้บุ้ย (คุณวรางคณา)

เลขที่ 134/3 บ้านวารีอุดม ตำบลศรีวีเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 3642 2457

โรงพญาบาลค่ายสุรนารี

ติดต่อคุณเริงศักดิ์

โรงพญาบาลค่ายสุรนารี 233/344 หมู่ 9 ต.โพธิ์กลาง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.089-9456662

คุณสุฎาภรณ์

ติดต่อ : คุณสุฎาภรณ์

เลขที่ 232 หมู่ 6 ตำบลจรเข้มาก อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 1209 8770

ร้านพรศุภกิตต์

ติดต่อ : ร้านพรศุภกิตต์ (คุณยุ่นใช้)

เลขที่ 222/7 ถนนราชสีมา-ปักธงชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9717 7580

Tel. : 0 4427 7207

Line : a0n3g99

Email : angwarin.sira@gmail.com

คุณชญาณ์นันท์

ติดต่อคุณชญาณ์นันท์ 42 หมู่ 8 ถ.แก้ววรวุฒิ อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย 43110
โทร.0984542942
ไลน์ไอดี chayanan2505

วัดนอกวิเวกไวยฤทธิ์

ติดต่อ : วัดนอกวิเวกไวยฤทธิ์ (คุณพรพรรณ วิเศษสมบูรณ์)

วัดนอกวิเวกไวยฤทธิ์ หมู่ 4 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 3454 0399

ร้านชาแก๊ปปี้ & นาเนียสเต็ก

ติดต่อ : ร้านชาแก๊ปปี้ & นาเนียสเต็ก (คุณการัณยภาส ตังควณิชย์ หรือคุณแก๊ป)

เลขที่ 32 หมู่ 8 ซลอยเลี่ยงเมือง ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 6316 0592, 08 9579 4680

คุณเนติ

ติดต่อคุณเนติ

เลขที่ 379/272ก. ซ.บรรณาการ3 ถ.บรรณาการ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000

โทร. 089-4247970 082-3203819

คุณสุพรรณี

ติดต่อ : คุณสุพรรณี

เลขที่ 73 หมู่ 11 ตำบลกุมภวาปี อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Mobile : 08 1118 2191

บริษัท เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด

ติดต่อ : บริษัท เกษตรวิสัย ไรซ์ อินเตอร์เทรด จำกัด (คุณวรวุุฒิ ศิริรัตโนทัย)

เลขที่ 199 หมู่ 3 ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด

Mobile : 08 1613 4157

ร้านวันสุขคอมพิวเตอร์ 

ติดต่อ : ร้านวันสุขคอมพิวเตอร์ (คุณสุพรรษา)

เลขที่ 182 หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านกรวด อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 09 8517 1641

Line : pumpun1980

Facebook : jinwara.phathai

Email : chopmali99@hotmail.com

บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด

ติดต่อ : บริษัท สีมา เทคโนโลยี จำกัด (คุณเกียรติศักดิ์)

เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำปักธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9040 6368

บริษัท ณัฐนครสินทรัพย์ จำกัด

ติดต่อ : บริษัท ณัฐนครสินทรัพย์ จำกัด (คุณไกลเลิศ)

เลขที่ 512 หมู่ 2 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1948 4863

คุณจารุพร

ติดต่อ : คุณจารุพร

เลขที่ 76/1 หมู่ 13 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

Mobile : 08 4912 8033

คุณธนัชฐา

ติดต่อ : คุณธนัชฐา

เลขที่ 251/6-7 ถนนจอมสุดาเสด็จ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 7441 6944

จังหวัดอุดรธานี

คุณพิสมัย

ติดต่อ : คุณพิสมัย

เลขที่ 74 หมู่ 19 ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Mobile : 08 9424 7970, 08 2320 3819

ร้านอุดมชัย

ติดต่อคุณอนงค์

โค้วประดิษฐ์ ร้านอุดมชัย 1/6 เจริญรัสซอย1 อ.เมือง จ.เลย 42000

โทร.093-8868386

คุณสุขใจ

ติดต่อ : คุณสุขใจ

เลขที่ 120 หมู่ 16 บ้านน้ำพระทัย ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามรดก จังหวัดร้อยเอ็ด

Mobile : 08 6941 4868

คุณบุษกร

ติดต่อ : คุณบุษกร

เลขที่ 235 หมู่ 5 บ้านหนองเทา ตำบลสำโรง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 1068 1683

คุณสันนิภา

ติดต่อ : คุณสันนิภา

เลขที่ 777 หมู่ 11 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1997 5112

คุณณปภัช

ติดต่อ : คุณณปภัช

เลขที่ 63 หมู่ 17 บ้านศิลางาม ถนน 304 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9717 7261

Line : n_o_o_n_a

Email : poona4088@gmail.com

สวนคุณเจี๊ยบ

ติดต่อ คุณเจี๊ยบ

สวนคุณเจี๊ยบ กลางซอยไทยสามมัคคี ร้านขายต้นไม้กระถาง ต.ไทยสามัคคี

โทร.081-9284322

คุณศิริวรรณ

ติดต่อ : คุณศิริวรรณ

เลขที่ 120 หมู่ 2 บ้านหนองกรุง ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 0895 7091

ติดต่อคุณสธบธร

เลขที่ 1203/8 ถนนสุรนารีย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทร.094-5303311

ไลน์ไอดี mol

บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด

ติดต่อ : บริษัท เคี้ยงเทรดดิ้ง จำกัด (คุณกฤติกา)

เลขที่ 385 (เคี้ยงซุปเปอร์สโตร์ & เบเกอร์ช็อป) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 1050 7071

คุณวิภาภรณ์

ติดต่อ : คุณวิภาภรณ์ ไชยมาตย์

เลขที่ 83 หมู่ 9 บ้านโนนตาล ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคราม

Mobile : 09 1052 9039, 08 8560 7213

จังหวัดนครพนม

บ้านสุจิรา-สุปัตรา

ติดต่อ : บ้านสุจิรา-สุปัตรา (คุณสุภัฒตรา)

เลขที่ 318/2 หมู่ 12 ซอย ธกส.ปักธงชัย ถนนประชาพัฒนา ตำบลสืบศิริ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9280 9388

Tel. : 0 4428 3055

Line : juju9388

คุณเปรมยุดา

ติดต่อ : คุณเปรมยุดา

เลขที่ 222/53 หมู่ 4 ตำบลมะเริง อำเภอเมือง จังหวัดครราชสีมา

Mobile : 08 1077 0517

ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์

ติดต่อคุณทัชชา

ศูนย์ไหมนครชัยบุรินทร์ ต.เมืองปัก อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทร.061-6199642, 061-6616644

ไลน์ไอดี thatcha1983

โรงกลึงประเสริฐ

ติดต่อ คุณถนอมจิตร

โรงกลึงประเสริฐ 490/1 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.044-513449, 089-9453228

ร้านเอเดน สาขาขอนแก่น

ติดต่อ : ร้านเอเดน สาขาขอนแก่น (คุณแขก)

เลขที่ 458/33 ถนนเหล่านาดี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 9841 5594

จังหวัดมุกดาหาร

คุณสุนารา

ติดต่อ : คุณสุนารา

เลขที่ 358 หมู่ 3 บ้านโคกหัวช้าง ตำบลอิสามน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 1579 9961

ติดต่อคุณจริยา

เลขที่ 113 หมู่ 3 หมู่บ้านระหาร ต.กระหวัน อ.ขุนหาร จ.ศรีสะเกษ 33150

โทร.085-0178344

ไลน์.085-0178344

ร้านบ้านยาเภสัช 

ติดต่อ : ร้านบ้านยาเภสัช (คุณกัลยรักษ์)

เลขที่ 382 หมู่ 7 ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย

Mobile : 08 6543 1432

จังหวัดเลย

ร้านแดนรวมใจ

ติดต่อ : ร้านแดนรวมใจ (คุณสาคร)

เลขที่ 94 หมู่ 5 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 3724 4599

ร้านสวนพอเพียงยายสาย

ติดต่อ : ร้านสวนพอเพียงยายสาย (คุณฉัตรโชค พลชัย)

เลขที่ 11 หมู่ 8 บ้านหนองบก ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

Mobile : 09 3464 8570

Line : 09 3464 8570

ร้านสบายดีเภสัช

ติดต่อ : ร้านสบายดีเภสัช

เลขที่ 1/30 ถนนเทวาภิบาล ซอย 13 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

Mobile : 08 6233 5439

สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด

ติดต่อคุณสุพัตรา

สำนักงานอัยการจังหวัดร้อยเอ็ด ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์  45000  

โทร.0910526354

ตลาดสวัสดิการชุมชนหนองไผ่ล้อม

ติดต่อ : ตลาดสวัสดิการชุมชนหนองไผ่ล้อม (พ.ต.สุพรรณ เหลืองกระโทก)

เลขที่ 958 ตลาดสวัสดิการชุมชนหนองไผ่ล้อม กองทัพภาคที่ 2 ถนนเดชอุดม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 3981 6852

Tel. : 0 4424 1258

จังหวัดนครราชสีมา

ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี (เจ้ติ๋ม)

ติดต่อ ร้านไก่ย่างแม่ผ่องศรี (เจ้ติ๋ม) 

109 ถนนมิตรภาพ ต.หัวหนอง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น

โทร.084-4188685

คุณอุไรพร

ติดต่อ : คุณอุไรพร

เลขที่ 80/127 หมู่ 16 บ้านคลองบงพัฒนา ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 06 5896 9451, 09 2730 8886

Line : 735925

ติดต่อคุณนิตยา

เลขที่ 317 หมู่ 1 ต.นาสิงห์ อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210

โทร.084-8877164

ไอดีไลน์.tookata

เมล์.tookta210@gmail.com

บ้านยามารวย

ติดต่อ : บ้านยามารวย

เลขที่ 259/17 หมู่ 9 ซอยตลาดสุขอนันต์ ถนนเทศบาล 1 ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 09 4262 8800

บ้านสวนจิตรีสอร์ท

ติดต่อ : บ้านสวนจิตรีสอร์ท (คุณธัญญนันท์)

เลขที่ 630 หมู่ 5 ถนนมุขมนตรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 0191 1829

Tel. : 0 4435 1697

คุณรุ่งอรุณ

ติดต่อ : คุณรุ่งอรุณ

เลขที่ 285 หมู่ 18 ดอนกลาง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 9424 2972

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (คุณจารุวรรณ)

เลขที่ 10 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Mobile : 08 3465 8977

คุณสิริสุดา

ติดต่อ : คุณสิริสุดา

เลขที่ 26 หมู่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 08 1725 5417

คุณศริญญา

ติดต่อ : คุณศริญญา

เลขที่ 129 หมู่ 2 ตำบลหนองเมือง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 06 2232 6244

โรงพญาบาลปักธงชัย

คุณสุกัญญา จิ้วตะคุ

โรงพญาบาลปักธงชัย อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150

โทร.062-3432454

คุณวลีพร

ติดต่อ : คุณวลีพร

เลขที่ 165 หมู่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1725 7471

Email : aunjuk@gmail.com

การเคหะนครราชสีมา

ติดต่อ : การเคหะนครราชสีมา (คุณวิไลพร)

เลขที่ 1342 ซอย 26 ถนนมิตรภาพ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 8105 0436, 08 7246 8572

ร้านเชษฐาเภสัช

คุณวรลักษณ์  จงกนกพล
518  หมู่ 1  ถนนแจ้งสนิท  ตำบลบรบือ
อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  44130
โทร. 043 770575

ร้านอมรรัตน์

เลขที่ 72 หมู่ 15 ตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150

โทร.081-0620725

เขาแผงม้าวิว รีสอร์ท

ติดต่อ คุณโชคตะวันชัย วัชระปรารมย์

เขาแผงม้าวิว รีสอร์ท เลขที่ 4 หมู่ 18 บ้านดินอุดม ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา30370

โทร.061-1566929, 061-6982269

เว็บไซต์ phaengma.com

เมลล์ Chocetawanchai@gmail.com

ไลน์ chocetawan999

ร้านจิตรลดา

ติดต่อ : ร้านจิตรลดา (คุณชัยรัตน์)

เลขที่ 71/1 ถนนโนนตาล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

Tel. : 08 4607 5803

สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม

ติดต่อ : สถานีตำรวจภูธรเดชอุดม (ด.ต.หญิง พนิดา)

เลขที่ 545 หมู่ 7 ถนนประชา ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

Mobile : 09 3326 1497, 09 0604 8907

ติดต่อคุณอมรรัตน์

เลขที่ 72 หมู่ 15 บ้านหันเหนือ ต.ตะคุ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา 30150 โทร.081-0620725

ไลน์ไอดี.pla4377

คุณคนธรส

ติดต่อ : คุณคนธรส

เลขที่ 946 บ้านส่อง ถนนนครรสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Mobile : 09 5221 5599

ร้านสุกี้คุณต๋อย

ติดต่อ : ร้านสุกี้คุณต๋อย (คุณต๋อย)

เลขที่ 19 หมู่ 3 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1760 1185

คุณอัจฉราวดี

ติดต่อ : คุณอัจฉราวดี

เลขที่ 1683/12 ถนนราษฏร์เจริญ ตำบลธาตุเชิงชม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

Mobile : 08 1734 2800

คุณเพื่อน บุตรตา

ร้านกีรยา
10 หมู่ 5 ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย 42150
โทร. 082 100 8747
Email : Puan20@hotmail.com

ปั้มน้ำมันบางจาก หจก. ป.เจริญรัตน์ (2535)

ติดต่อ : ปั้มน้ำมันบางจาก หจก. ป.เจริญรัตน์ (2535) (คุณจามรี)

เลขที่ 10 หมู่ 8 ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ตำบลหนองแวงโสกพระ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 1648 1255

ร้านขายยา(สัตหีบ)

ติดต่อ : ร้านขายยา(สัตหีบ) คุณสุมินทร์ตรา (ขายเฉพาะถั่งเช่า)

เลขที่ 39 หมู่ 14 ตำบลธงชัยเหนือ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 3725 1554

Email : maitee2519@hotmail.com   

คุณรัชรัน บัวฮองแสง

ร้านโชคพรรณี
178  หมู่ 2  บ้านหนองทุ่ม
ตำบลวังหินลาด  อำเภอแพท
จังหวัดขอนแก่น  40130
โทร. 089 281 2623

คุณอรพร

ติดต่อ : คุณอรพร

เลขที่ 91 หมู่ 1 บ้านโนนเจริญ ตำบลตูมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 1976 8796

คุณเปมิกา

ติดต่อ : คุณเปมิกา

เลขที่ 191 หมู่ 18 ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 9508 7897

Line : 99-999

คลีนิคจารุวรรณการพญาบาลและการพดุงครรภ์

ติดต่อ : คลีนิคจารุวรรณการพญาบาลและการพดุงครรภ์ (คุณจิกรพงษ์)

เลขที่ 12/42 หมู่ 19 มานิตย์เมืองใหม่ ซอย C5 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 91976 2353

Line : jirapong0819762353

ร้าน เฮง เฮง เฮง สาขานครราชสีมา

ติดต่อ : ร้าน เฮง เฮง เฮง สาขานครราชสีมา

เลขที่ 949/26 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 1582 2880

Line : Khonlekkie

ร้านบ้านหมอยากุมภวาปี

ติดต่อ : ร้านบ้านหมอยากุมภวาปี (คุณทิศากร)

เลขที่ 265 หมู่ 10 อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

Mobile : 081-7990257

Line : 0817990257

Email : sawasdee_ka2005@hotmail.com

สวนแม่ม่อน

ติดต่อคุณนันทวัณ

สวนแม่ม่อน 201 หมู่ 5 ต.วังหมี อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา 30370

โทร.081-3040980

ร้านอุดรโอสถ

(คุณจิราภรณ์)
31 หมู่ 11 ถนนนิตโย
ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน
จังหวัดสกลนคร 47110
โทร.042 721077 ,097 306 4442, 081 918 4652

คุณสุวานิช

ติดต่อ คุณสุวานิช

47 หมู่ 6 ต.ผาเสวย อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ 46150

โทร.088-0410122

คุณเยาวลักษณ์

ติดต่อ : คุณเยาวลักษณ์

เลขที่ 143 หมู่ 4 บ้านปอแดง ตำบลภูหลวง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 0069 9253, 08 6106 1197

คุณธนินี

ติดต่อ : คุณธนินี การปลูก

เลขที่ 137/1 หมู่ 12 ตำบลห้วยยาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 09 8642 6596

หมุยจูเภสัช

ติดต่อคุณบุษบา

หมุยจูเภสัช 47 หมู่ 2 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 31210

โทร.0956135219

คุณพิราวรรณ

ติดต่อ : คุณพิราวรรณ

เลขที่ 180 หมู่ 3 ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 6865 9158

คุณมาลา

ติดต่อ : คุณมาลา พลอยหมื่นไวย

เลขที่ 3 หมู่ 4 ถนนเทศบาล 26 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 7039 7164, 09 0392 4088

Email : ohsa.m@chiyo.com

คุณเฟียส-คุณโอเลย์

ติดต่อ : คุณเฟียส, คุณโอเลย์

เลขที่ 539 ถนนโพธิ์ธาตุ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Mobile : 08 1872 1050, 08 9415 8772

บ้านธรรมชาติ

ติดต่อ : บ้านธรรมชาติ (คุณวิโรจน์)

เลขที่ 456 ถนนมิตรภาพ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 5949 4080

ค่ายพระยอดเมืองขวาง

ติดต่อ : ค่ายพระยอดเมืองขวาง (คุณปุ๊, คุณปุ้ม)

สาขา 1 หน้าโรงเรียนรอดโพธิ์ทอง (คุณปุ๊)
เลขที่ 12 หมู่ 10 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Mobile : 08 1207 1555, 09 2496 5414

สาขา 2 หน้าโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวาง (คุณปุ้ม)
เลขที่ 633 หมู่ 10 ตำบลกุรุคุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

Mobile 09 3824 5942, 08 0828 5955

ร้านปักจี่ตึ้ง

ติดต่อ : ร้านปักจี่ตึ้ง

เลขที่ 112 (ติดธนาคารกรุงไทย) ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

Tel. : 0 4331 1012

คุณเกยูร

ติดต่อ : คุณเกยูร รักวงศ์

เลขที่ 665/9 หมู่ 11 ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ร้านดีมิกมาร์ท

ติดต่อ : ร้านดีมิกมาร์ท (คุณมุกดา)

เลขที่ 30 หมู่ 5 บ้านบุไผ่ ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Tel. : 0 4422 8292

คุณประภาภรณ์

ติดต่อ : คุณประภาภรณ์

เลขที่ 198/1 หมู่ 8 ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร

Mobile : 06 2928 8288

ร้านป้าสุ

ติดต่อ : ร้านป้าสุ

เลขที่ 379 ตลาดสดศาลเจ้าพ่อ กม.79 ถนนกบินทร์บุรี-ปักธงชัย ตำบลวังน้ำเขียว อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 7964 3358

คุณวิทยา

ติดต่อ : คุณวิทยา

เลขที่ 94 หมู่ 4 ซอยอวดล 3 ถนนเลี่ยงเมืองท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

Mobile : 09 8567 5223, 09 2419 3533

คุณรุจิรา

ติดต่อ : คุณรุจิรา

เลขที่ 135 หมู่ 10 บ้านน้ำคำ ตำบลคำผง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดบึงกาฬ

Mobile : 09 8171 2173

ร้านชุติมาเภสัช

ติดต่อ : ร้านชุติมาเภสัช (คุณเบญจมาศ)

เลขที่ 287-288 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

Mobile : 08 9624 8090, 08 9720 8832

ร้านรักเด็ก

ติดต่อ : ร้านรักเด็ก (ขายของเล่น)

ตลาดเทศบาลประโคนชัย ข้างห้องน้ำตลาดสด อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

Mobile : 08 2655 6948

จังหวัดมหาสารคราม

ฟาร์มเห็ดนาโน

ติดต่อ : ฟาร์มเห็ดนาโน

เลขที่ 101 หมู่ 1 ตำบลห้วยบางจิ๋ว อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ

Mobile : 08 1586 0088

Line : JORD 2512

จังหวัดสุรินทร์