Chat with us, powered by LiveChat

ค้นหาตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายจังหวัดสุรินทร์

คุณประคอง

ติดต่อ : คุณประคอง (ขายเฉพาะถังเช่า)

เลขที่ 6 ถนนเทศบาล 4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Mobile : 08 1999 5087

โรงกลึงประเสริฐ

ติดต่อ คุณถนอมจิตร

โรงกลึงประเสริฐ 490/1 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.044-513449, 089-9453228

ร้านใบยา Baiya Store (Thailand)

ติดต่อ คุณหนุ่ม

ร้านใบยา Baiya Store (Thailand) 42/44 ถ.ลิตบำรุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

โทร.044-518989, 089-7719771

ศูนย์ OTOP อบจ.สุรินทร์

ติดต่อคุณสกลสุภา

ศูนย์ OTOP อบจ.สุรินทร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ์

ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

โทร.044-519274 แฟกซ์ 044-519274 

มือถือ.089-4272582

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์

ติดต่อ : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ (คุณจารุวรรณ)

เลขที่ 10 ถนนกรุงศรีนอก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

Mobile : 08 3465 8977