News and Events

วังว่านร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 

วังว่านร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  บริษัทวังน้ำเขียวฟาร์มอินเตอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราวังว่านมอบยาหม่องตราวังว่าน จำนวน 2,530 ขวด ให้แก่ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนในการไปมอบให้แก่ ผู้ที่มาบริจาคโลหิต สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจาก ทางผลิตภัณฑ์ “วังว่าน” เข้าใจและเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนโลหิต จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย์บริการโลหิต ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต #วังว่าน #วังว่านBloodDonation #วังว่านคืนกลับสู่สังคม

Ream more »

วังว่านร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 

วังว่านร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  บริษัทวังน้ำเขียวฟาร์มอินเตอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราวังว่านมอบยาหม่องตราวังว่าน จำนวน 2,530 ขวด ให้แก่ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนในการไปมอบให้แก่ ผู้ที่มาบริจาคโลหิต สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจาก ทางผลิตภัณฑ์ “วังว่าน” เข้าใจและเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนโลหิต จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย์บริการโลหิต ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต #วังว่าน #วังว่านBloodDonation #วังว่านคืนกลับสู่สังคม

Read more »

วังว่านร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา 

วังว่านร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา  บริษัทวังน้ำเขียวฟาร์มอินเตอร์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตราวังว่านมอบยาหม่องตราวังว่าน จำนวน 2,530 ขวด ให้แก่ นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นตัวแทนในการไปมอบให้แก่ ผู้ที่มาบริจาคโลหิต สำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมา  เนื่องจาก ทางผลิตภัณฑ์ “วังว่าน” เข้าใจและเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนโลหิต จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนศูนย์บริการโลหิต ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยให้ปลอดภัยจากสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต #วังว่าน #วังว่านBloodDonation #วังว่านคืนกลับสู่สังคม

Read more »

HOME

LOGIN/REGISTER

ACCOUNT

NOTIFY PAYMENT