นิ้วล็อคมักเกิดขึ้นกับใครบ้าง

นิ้วล็อคมักเกิดขึ้นกับใครบ้าง

นิ้วล็อคมักเกิดขึ้นกับใครบ้าง

ในหลักความเป็นจริงนิ้วล็อคสามารถเกิดขึ้นในได้ทุกช่วงทุกวัย ขึ้นอยู่กับการใช้งานนิ้วมือทีหนักและผิดวิธีจนเกินไป แต่หากอิงตามหลักวิทยาศาสตร์เป็นหลักละก็จะเกิดในกลุ่มผู้หญิงมากเสียกว่ากลุ่มผู้ชาย โดนเฉพาะช่วงอายุ 40-45 ปีขึ้นไป ในกลุ่มผู้หญิงมักเกิดกับแม่บ้านที่ใช้มือทำงานอย่างหนักไม่ว่าจะเป็น การหิ้วตะกร้าหรือถือของ รวมทั้งช็อปปิ้งอีกด้วย ในส่วนของผู้ชายมักพบในอาชีพที่ใช้แรงค่อนข้างมาก มีการจับและออกแรงซ้ำๆบ่อยครั้ง เช่น การพิมพ์หรือเขียนนานเป็นเวลานานติดต่อกัน การเล่นกีฬาก็ด้วยเช่นกัน แต่ในอีกกลุ่มที่เกิดขึ้นถี่มากขึ้นในปัจจุบันคือกลุ่มวัยรุ่นที่กดโทรศัพท์ตลอดเวลา ด้วยบางทีการวางนิ้วมือให้กดได้ อาจเป็นการวางนิ้วมือที่ผิดมุมที่ควร จึงส่งผลตามมาก็คือนิ้วล็อคในที่สุด

 

สามารถติดตามและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อื่นๆได้ที่ ช่องทางต่างๆของเรา “วังว่าน”

หน้าแรก

เข้าสู่ระบบ/สมัครสามชิก

แจ้งโอนเงิน

ตะกร้าสินค้า