Chat with us, powered by LiveChat

ยาดมสมุนไพร ตราวังว่าน 30 กรัม

บรรเทาหวัด คัดจมูก แก้วิงเวียน หน้ามืด

ราคา : 35 บาท

Rated: 1,19 out of 5 votes.


รายละเอียด

ยาดมสมุนไพร ตราวังว่าน 30 กรัม / Herbal inhaler / 古代草药香筒鼻通

สรรพคุณ

ช่วยผ่อนคลาย บรรเทาหวัด คัดจมูก แก้วิงเวียน หน้ามืด บรรเทาอาการไอ

治伤风鼻塞、鼻炎,嗅吸或擦涂于人中穴处,提神缓解眩晕症状。如何使用 吸入来缓解