วังว่านมอบกระเช้าให้นายก

มอบกระเช้าให้นายก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

มอบกระเช้าให้นายก

กรมพัฒนาชุมชน นำโดย นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมพัฒนาชุมชนเป็นผู้จัดทำกระเช้าของขวัญเพื่อมอบให้แก่นายกรัฐมนตรี โดยนำผลิตภัณฑ์ของดีของเด่นที่ได้รับการคัดเลือกจัดเป็นของขวัญ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคัดเลือกคือผลิตภัณฑ์จากวังว่าน วังว่านภูมิใจที่ผลิตภัณฑ์ได้รับคัดเลือกเป็นของขวัญแก่ท่านนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

HOME

LOGIN/REGISTER

NOTIFY PAYMENT