วังว่าน ร่วม ประเพณีตักบาตร

วังว่าน ร่วม ประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว

วังว่าน ร่วม ประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 วังว่านได้มีส่วนร่วมในงาน ประเพณีตักบาตรเทโว โรหณะ เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อ อำเภอวังน้ำเขียว โดยได้มอบ ยาหม่อง และยาน้ำมันตราวังว่าน ให้แก่พระสงฆ์ จำนวน 200 ชุด และผู้ที่ร่วมงาน 1,000 ชุด

ทางวังว่าน เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ขอให้ผลบุญกุศลนี้ มอบให้แก่ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาววังว่านทุกๆ ท่าน

ทางวังว่านขอมุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือ และสนับสนุน ชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตลอดไป

วังว่าน ร่วม ประเพณีตักบาตร

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ

HOME

LOGIN/REGISTER

NOTIFY PAYMENT